Cursus Ervaring werkt

De cursus bestaat uit drie delen. Na je inschrijving krijg je stukje bij beetje toegang tot elk deel. Na het afronden van deel 1 (en het inleveren van je opdrachten) vraag je toegang tot het tweede deel en zo verder. Cursisten die ook coaching volgen hebben bovendien (gratis) toegang tot de Ervaringswerk Toolkit. Voor overige cursisten is de Ervaringswerk Toolkit los bij te bestellen voor €15,-.

Hieronder krijg je toegang tot de cursus Ervaring Werkt. Elk deel bestaat uit meerdere hoofdstukken, die je op chronologische volgorde doorwerkt. De indeling in delen en hoofdstukken is hetzelfde als die in het cursusboek.

Open
Zadkine statue Rotterdam

Ervaring Werkt 1

Over de theorie en achtergronden van ervaringsdeskundigheid.

na deel 1

Ervaring Werkt 2

Over de inzet van ervaringsdeskundigheid in de praktijk van zorgverlening.

na deel 2

Ervaring Werkt 3

Over de ontwikkeling van jouw eigen ervaringsdeskundigheid.

€15,- los / gratis voor coachees

Ervaringswerk Toolkit

Handige modellen en hulpmiddelen voor in de praktijk van ervaringswerk.

Certificering

Je kunt op dit moment deze cursus op twee manieren doorwerken:

  • Als e-learning. Je volgt dan gewoon alle delen, hoofdstukken en paragrafen. Daarnaast lever je alle opdrachten in. Wanneer je alle opdrachten hebt ingeleverd kom je in aanmerking voor een certificaat voor de e-learning met het basiscurriculum.
  • Als e-learning+. Je volgt dan de e-learning zoals hierboven en daarnaast heb je naast een kennismakingsgesprek drie coachingsgesprekken (via beeldbellen of een face-to-face afspraak). Je krijgt bij afronding ook een certificaat voor de e-learning en het uitgebreide curriculum met een aantekening dat je daarbij ook een één-op-één coaching hebt gevolgd.

Op termijn is er ook een derde manier om de cursus te doorlopen, door – naast de e-learning en eventuele coaching – ook vanuit het cursusboek te werken in groepssupervisie-sessies. Dat zijn een soort klassikale lessen in kleine groepen (maximaal 4 personen). De groepssupervisie is op maat gemaakt voor deelnemers die op enig moment ongeveer even ver zijn in de cursus.

Curriculum

De certificaten hebben als bijlage een curriculum. Dat is een overzicht van wat er is behandeld in de cursus. Op die manier kun je aantonen wat je zoal hebt gestudeerd, wanneer iemand niet bekend is met deze cursus. In de basis is alle kennis die je kunt vergaren in deze cursus hetzelfde. Maar er is wel een verschil in wat je allemaal leert, als je kijkt naar de e-learning en de e-learning met coaching. Daarom is er ook een verschil tussen het basiscurriculum en het uitgebreide curriculum.

Inspiratie

Bij het samenstellen van deze cursus heb ik dankbaar gebruik gemaakt van (gedeelde) ervaringen met collega-ervaringsdeskundigen en tal van andere bronnen. Een lijst met bronnen vind je in het laatste hoofdstuk van het cursusboek.

Mijn dank gaat uit naar alle cursusleiders en cursisten, waarmee ik in de afgelopen decennia heb gewerkt. Mede dankzij hun inbreng is deze cursus tot stand gekomen.

Speciale dank gaat uit naar Eline, Gerlinda en Martine, die samen met mij de eerste ‘denktank’ vormden voor deze cursus. Aparte vermelding verdienen Arno en Ingrid. Arno heeft als educatief auteur een grote inhoudelijke en redactionele rol gespeeld.  Ingrid heeft samen met mij gewerkt aan de vormgeving en aangepaste inhoud van de e-learning. Daarnaast hebben Arno en Ingrid mij regelmatig morele support geboden, op momenten dat het werk me wat teveel werd. Lies heeft voor sommige pagina’s doodles gemaakt in de stijl die ze eerder gebruikte voor onze ervaringskrant. Allen heel erg bedankt!

Ervaring werkt. Echt!

Ik hoop dat je straks met een goed gevoel terugkijkt op deze cursus en wat je hebt geleerd uit deze e-learning en eventueel de coaching en/of de supervisie. Ik hoop dat het je enthousiasmeert voor ervaringswerk en dat het je inspireert in de ontwikkeling van jouw eigen ervaringsdeskundigheid.

Namens iedereen die meewerkte aan de totstandkoming van deze cursus, veel succes!
Johannes Daalmans


Schrijf je in voor de gratis Ervaring Werkt Kring

Wil je op de hoogte blijven?
Schrijf je dan in voor de gratis ‘Ervaring Werkt Kring’ en ontvang:

  • E-mails met achtergrondinformatie en
  • uitnodigingen voor exclusieve en gezellige activiteiten.

Deelname aan de cursus is niet verplicht. Iedereen is welkom!